Słownik pojęć

Słownik pojęć z tematyki stenografii i okolic

Tutaj będę umieszczał słowa i pojęcia, bez których zrozumienie poruszanych na stronie zagadnień mogło by się stać trudne.