Mastodon

Kurs SteMi - Lekcja 06

Witam w lekcji szóstej. Po ciężkim materiale poprzednio, dziś dla rozrywki porcyjka nieduża i łatwa do przyswojenia:

+--------------------------------------------------------------------------+ | {width="400" | | height="226"} | +--------------------------------------------------------------------------+ |

| | | | Zastosowania grupy spółgłoskowej TR DR oraz pochodnych: | | | |
| | | |
| | | | traktor kontraktor atraktor destruktor Terminator Predator alternator | | wizytator pankrator | | | |
| | | |
| | | | pasterz  !  korytarz referendarz | | cmentarz refektarz kwestarz | | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+

Czyli mamy tu do czynienia z końcówką tworzącą czyniących z czynności. Przy czym bardzo wiele wyrazów w tej grupie to starzy, odwieczni imigranci do kraju języka polskiego, z różnych innych języków. Zaadaptowani czasem tak, że trudno ich już odróżnić od macierzystych wyrazów. Kto wie zresztą, czy w niektórych wypadkach ruch nie odbywał się w drugą stronę?

+--------------------------------------------------------------------------+ | {width="400" | | height="156"} | +--------------------------------------------------------------------------+ |

| | | | Ale rzeczowniki odsłowne mają też inne końcówki: | | | |
| | | |
| | | | macierz harcerz kucharz złomiarz ślusarz bednarz marynarz szopenfeldziarz rakarz stolarz | | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+

Oczywiście, wyrazów tych jest bez liku. Pokazuję tu tylko kilka przykładów, które pierwsze mi się przypomniały, byle miały inne końcóweczki.

+--------------------------------------------------------------------------+ | {width="400" | | height="235"} | +--------------------------------------------------------------------------+ |

| | | | Jako że to są często wyrazy obcego pochodzenia | | | |
| | | |
| | | | ich końcówki są tak do siebie podobne. Odmiany: | | | |
| | | |
| | | | harcerza  pasterzom  kucharzowi  o | | stolarzu brukarze korsarzy żeglarzem macierzami | | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+

Jak widać, lekcja krótka, łatwa i przyjemna. Do następnego razu, czyli do lekcji siódmej!


Dotychczas ukazały się lekcje:
01 02 0201 03 04 05

Autor: @flamenco108 kategoria: