Anegdota z lat 60-tych

Wyszperane w Stenografie Polskim nr 3(97), V-VI 1965, rok XIX:

Wybitny i znany teoretyk stenografii z jednego z krajów zachodnioeuropejskich, zwrócił się do naszego Stowarzyszenia o przysłanie mu fotografii i danych biograficznych twórcy Jednolitego Systemu Stenografii Polskiej (JSSP). W nadesłanym liście wymienił nawet jego nazwisko. Prosił o zdjęcie i życiorys... "Mister Jednolitego".

Pozostawię to bez komentarza.

Obrazek

Autor: @flamenco108 kategoria: