Nowa - stara książka do pobrania.

Na archive.org opublikowałem onegdaj Nauka stenografii polskiej Karola Czajkowskiego, podręcznik wydany w 1908 roku. Osoby uczące się metody Polińskiego bardzo sobie chwaliły tę książkę, więc dzięki pomocy z drugiej strony hiperkontynentu, oto nowa wersja, dedykowana do druku, lekka, czarno-biała, wyczyszczona i bez brakujących stron: Nauka stenografii polskiej według systemu Gabelsbergera-Polińskiego autorstwa Karola Czajkowskiego. Częstujcie się, bardzo proszę!

[![]({filename}/wp-images/uploads/2012/04/czajk-199x300.png){width="424" height="640"}]({filename}/wp-images/uploads/2012/04/czajk.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: