Mastodon

Nowa książka o stenografii

Dla lubiejących czytać podręczniki stenografii: opublikowałem kolejną zdigitalizowaną książkę. Autorem jest Karol Czajkowski, wydana w 1908 roku. Podręcznik do systemu Polińskiego - ale zmodyfikowanego wg widzimisię autora.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/10/czajk01.png){width="320" height="80"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/10/czajk01.png)

Karol Czajkowski ukończył Uniwersytet Lwowski na Wydziale Filozofii, co uczyniło go matematykiem i fizykiem (tak! To były wszystko nauki ścisłe!). Uczył w wielu gimnazjach i szkołach, a przy okazji również kaligrafii i stenografii. Jego podręcznik chwalono za matematyczną systematyczność, przejrzystość i logikę.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/10/czajk02.png){width="320" height="287"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/10/czajk02.png)

Zapraszam do lektury. Wkrótce także będzie się wyszukiwać na www.archive.org.

Autor: @flamenco108 kategoria: