Tajemniczy S. Brelewski

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/07/StanislawBrelewski1-248x300.png){width="264" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/07/StanislawBrelewski1.png)

Pokazany kilka dni temu obrazek autorstwa tajemniczego S. Brelewskiego skłonił mnie do poszukania informacji. I tak się dowiedziałem, że chodzi o Stanisława Brelewskiego, długoletniego nauczyciela stenografii z Łodzi.


Cytat z Szekspira


Urodził się 14 lipca 1904 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Studiował medycynę, lecz po 2 latach musiał przerwać naukę i zacząć zarabiać korepetycjami na utrzymanie swoje i starej ciotki, która go wychowywała od kiedy rodzice osierocili trzylatka. W końcu ukończył szkołę pedagogiczną i pracował jako nauczyciel. W 1935 roku poznał stenografię systemu Korbla, a przez następne 2 lata studiował metodę Polińskiego pod kierunkiem prof. Wojnara. Już w czasie okupacji nauczał stenografii, po wojnie oddał jej całe swoje zawodowe życie pracując także jako stenograf w ministerstwie przemysłu. Jak to zwykle bywa, stenografia stała się także jego pasję i w czasie wolnym, co w połączeniu z zainteresowaniami artystycznymi, zaowocowało niecodziennymi grafikami, w których mieszały się przysłowia, cytaty z Szekspira z subtelnymi obrazkami ptasząt.


Przysłowie polskie


Zmarł 18 września 1966 roku.

Autor: @flamenco108 kategoria: