Nowe dane historyczne

Przeglądanie pozyskanych od Pani Ety Zaręby Stenografów Polskich zaczyna przynosić efekty. Ostatnie kilka wpisów to jeden z nich. Inny to możliwość odtworzenia materiałów historycznych, do których dziś już nie ma dostępu, a jeszcze 40 lat temu były one w posiadaniu, czy to SSiM, czy stenografów, stenologów - pasjonatów. Tych będzie, jak liczę, sporo.

Tak właśnie rozszerzył się artykuł o początkach polskiej stenografii ze strony głównej o artykuł na temat stenografii Kazimierza Krupskiego autorstwa Lecha Klewżyca. W przygotowaniu podobne teksty o stenografii Józefa Pysza i Feliksa Saxe. A inne - w miarę napływu danych.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/07/okygraphie.png){width="265" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/07/okygraphie.png)

Zapraszam do lektury.

Autor: @flamenco108 kategoria: