Mastodon

Artykuł popularyzatorski

Napisałem do sieciowego periodyku miłośników fantastyki (sic!) pt. Fahrenheit artykuł popla... popularyta... populazyta... popularyzatorski o stenografii, pod tytułem "Stenografia, sztuka zapoznana". Wyłożyłem w nim, na ok. 40 tysiącach znaków to, co można znaleźć na stronie głównej i okolicach, ale treściwiej i chyba lepiej - zawszeć to człowiek lepiej się stara, jak wie, że jego tekst zostanie zrecenzowany.

Zapraszam do lektury.  Można go przeczytać tutaj.

![Obrazek]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/fla01.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: