Stary pamiętnik - znalezisko

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/hwdiary01-300x225.jpg){width="320" height="240"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/hwdiary01.jpg)

Mam nastawione stałe wyszukiwacze informacji nt. stenografii. Oto, co przyszło z ebaja. Na sprzedaż wystawiono stary pamiętniczek, w którym autor, czy też autorka, przeplatał/a pismo długie znaczkami stenograficznymi.


Widać stenografię w ostatniej linijce tekstu


To jest tak zwana różność. Różność od czasów dzisiejszych, kiedy piszemy blogi, a nie pamiętniki.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/hwdiary03-300x225.jpg){width="320" height="240"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/hwdiary03.jpg)
Autor: @flamenco108 kategoria: