Muzyczna stenografia

Okazuje się, że poszukiwania szybkiego zapisu nie obejmowały tylko mowy (wiązanej, czy swobodnej), lecz także i muzykę. Oto link do artykułu z przedwojennej encyklopedii Gutenberga, w którym pokrótce wyłożono temat.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/g2218802.gif){width="320" height="110"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/g2218802.gif)

Ośmielę się tylko zauważyć, że prace takie miały miejsce nie tylko we Francyi. Np. Szymon Bordley, faktyczny wynalazca stenografii kursywnej, w swojej książce zamieścił także propozycję zapisu muzycznego.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/bordley-300x249.png){width="320" height="266"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/03/bordley-300x249.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: