Konkurs na system stenografii cz. 5 Ława cz. 2.

Opis systemu własnymi słowami autora oraz zdanie sądu konkursowego:

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa04-300x184.png){width="200" height="122"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa04.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa05-195x300.png){width="209" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa05.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa06-187x300.png){width="200" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa06.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa07-244x300.png){width="162" height="200"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa07.png)
I zdanie jury...
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa08-1-300x112.png){width="320" height="120"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa08-1.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa08-2-300x103.png){width="320" height="110"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/lawa08-2.png)
Dobranoc.
Autor: @flamenco108 kategoria: