Konkurs na system stenografii cz. 4 Kopernik cz. 1.

System Kopernik. Poniżej.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik01-195x300.png){width="208" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik01.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik02-198x300.png){width="211" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik02.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik03-197x300.png){width="210" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik03.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik04-198x300.png){width="211" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/kopernik04.png)
Jak zwykle opis i zdanie jury w części drugiej prezentacji systemu.
Autor: @flamenco108 kategoria: