Konkurs na system stenografii cz. 3 Wisła cz. 2.

Opis systemu Wisła, połączony częściowo z systemem Zamek - Edward Trepnau na ten konkurs złożył dwa projekty. System Zamek zostanie zaprezentowany później.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla04-300x218.png){width="200" height="145"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla04.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla05-184x300.png){width="197" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla05.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla06-196x300.png){width="210" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla06.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla07-187x300.png){width="199" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla07.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla08-194x300.png){width="207" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla08.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla09-185x300.png){width="197" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla09.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla09-185x300.png){width="197" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla09.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla10-193x300.png){width="206" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla10.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla10-193x300.png){width="206" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla10.png)
I na końcu, jak zwykle, opinia konkursowego jury:
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla11-236x300.png){width="252" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla11.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: