Konkurs na system stenografii cz. 3 Wisła cz. 1.

System stenograficzny złożony na konkurs autorstwa Edwarda Trepnaua - jednego z zasłużonych w powojennej Polsce autorów podręczników i innych opracowań z dziedziny stenografii.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla01-194x300.png){width="207" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla01.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla02-192x300.png){width="205" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla02.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla03-192x300.png){width="205" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2011/01/wisla03.png)
W części drugiej oczywiście opis i zdanie jury konkursowego.
Autor: @flamenco108 kategoria: