Konkurs na system stenografii cz. 1 Wieliczka cz. 2

Jeszcze zdaniem autora i sądu konkursowego.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka07-187x300.png){width="200" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka07.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka08-192x300.png){width="205" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka08.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka09-195x300.png){width="208" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka09.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka10-193x300.png){width="206" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka10.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka11-182x300.png){width="194" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka11.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka12-193x300.png){width="206" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/wieliczka12.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: