Konkurs na system stenografii cz. 0 (zero)

W roku (chyba) 1976 Stowarzyszenie Stenografów, Maszynistek i Sekretarek złożyło pokłon przeszło odwiecznym staraniom swoich antenatów o ustanowienie jednolitego i jedynego, doskonałego systemu stenograficznego. W tym celu ogłosiło konkurs na tenże. W założeniu oczywiście miały przyjść propozycje przewyższające dotychczas istniejące systemy. A panowały wtedy praktycznie dwa, choć zdarzali się stenografowie-indywidualiści, którzy profanowali ten szlachetny zawód, czy to używaniem jakichś historycznych, niesłusznych, czy to wręcz wymyślaniem własnych! I oto właśnie dla takich niepokornych ułożono ten konkurs.
Czas na wytworzenie systemu wynosił rok. Nadesłano kilkanaście prac, które sukcesywnie tutaj będę przedstawiał, może któryś system komuś się spodoba i zechce go sobie użyć. Szczególnie, że prezentowane są na uproszczonej tablicy systemowej, czyli można takie abecadło ogarnąć jednym rzutem oka.
Nie będę ukrywał przed szanownymi czytelnikami, jaki był wynik konkursu: wygrał jedyny słuszny system Polińskiego (POL). No, o z grzywy-włos przegrywając z systemem Korbla (KOR), ale razem zdystansowali rywali, że hoho! W związku z tym, po rozdaniu nagród (pierwszej nie przyznano) i sporządzeniu stosownych protokołów nic się w tej materii nie zmieniło.

O.

[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabele_punktacyjne-300x220.png){width="320" height="235"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabele_punktacyjne.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabelka01-219x300.png){width="234" height="320"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabelka01.png)
[![]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabelka02-300x223.png){width="320" height="238"}]({filename}/wp-images/uploads/2010/12/tabelka02.png)
Autor: @flamenco108 kategoria: